Τα στάδια για να ζωγραφίσω, ένα όμορφο κόκκινο τριαντάφυλλο.