Μπορείς να βρεις, ποιο άγριο ζώο θα γίνει στον πίνακα; Γρήγορα, γιατί έχεις και εσύ τον ίδιο χρόνο, να το βρεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.