Ρόδια διακοσμητικά με καπάκι αστόλιστα και ρόδια διακοσμητικά με καπάκι στολισμένα.

Είναι και διακοσμητικά και χρηστικά.