Απολυτίκιον του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 25 Ιανουαρίου.

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
μοντάζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.
Κείμενα: Lee...
Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'.
Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας, ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο κατ' εξοχήν θεολόγος από τους Τρεις Ιεράρχες, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως µε ευρύτατη παιδεία και σπουδαίο συγγραφικό και αντιαιρετικό έργο από την Ναζιανζό (327-390).

Gregory the Theologian One of the Three Hierarchs. He came from Nazlanzus was archbishop of Constantinople and a man of great learning as demonstrated by his extensive writings.