Μέσα στα διακοσμητικά γάμου - βάπτισης ( στις βάσεις δαπέδου ), μπορείτε να δείτε και άλλες βάσεις δαπέδου και ανθοστήλες, χωρίς τα κεριά.

Κεριά με βάσεις δαπέδου